(For English, please scroll down)

โครงการอบรมภาษาเยอรมัน 1/2020 เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ววันนี้!  มีคอร์สให้เลือกเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานภาษาเยอรมันมาก่อน ระดับกลาง ไปจนถึงระดับสูง

สามารถเลือกเรียนตามเวลาและสถานที่ได้ดังนี้ 

 1. วันอาทิตย์  (เวลาเรียน 09.00-15.00 น.)  ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 2.  วันธรรมดา  (เวลาเรียน 17.00-19.00 น./ สัปดาห์ละ 2 วัน) ที่คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

ค่าธรรมเนียมคอร์สละ 3,500 บาท ชั่วโมงเรียนทั้งหมด 70 ชั่วโมง สอนโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและเยอรมัน จากภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำ

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

ระดับที่เปิดสอน 

(การเปิดสอนในแต่ละคอร์ส ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียนในคอร์สนั้น)

– Beginner A1.1 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน)

– Beginner A1.2

– Pre-intermediate A2.1

– Pre-intermediate A2.2

– Intermediate B1.1

– Intermediate B1.2

– Upper Intermediate B2.1

– Upper Intermediate B2.2

– Advanced C

 

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ที่แยกตามไว้ตามระดับและสถานที่สอน

2. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรจำนวน 3,500 บาท ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 ไปยังบัญชีธนาคารต่อไปนี้

ACCOUNT NUMBER: 038-1-53178-3

ACCOUNT NAME: Asian Governance Foundation (มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย)

BANK NAME: Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

BRANCH: Banglampoo

ADDRESS: 237/9 Phra Sumen Rd, Talat Yot, Phra Nakhon, Bangkok 10200

3. หลังการชำระเงินกรุณาส่งสลิปการโอนเงินไปที่ E-mail: office@cpg-online.de

4. รอติดตามการประกาศรายชื่อนักเรียน ทางเพจ https://www.facebook.com/CPGTU/  และเว็บไซต์ https://cpg-online.de/  โดยจะประกาศภายในวันที่ 27 มกราคม 2563

หมายเหตุ

 • ทาง CPG ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมหลักสูตรไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น กรณีที่ชั้นเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ (เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอ)
 • ภายหลังจากการสมัคร ทาง CPG จะไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันเวลาเรียนอีกครั้ง โดยจะติดต่อเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถสมัครเรียนได้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัคร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชั้นเรียน เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เพียงพอ โดยผู้สมัครจะได้รับการแจ้งและทำการคืนเงินค่าสมัครให้ ภายในเวลา 14 วันทำการ ภายหลังจากวันเปิดเรียน 
 • ผู้สมัครที่สามารถเข้าเรียนตามกำหนดเวลาได้จะทำการทดสอบเพื่อระบุระดับชั้นเรียนที่เหมาะสมอีกครั้งในชั้นเรียนแรก ยกเว้นนักเรียนระดับ A1.1
 • ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับแต่ละชั้นเรียน

 

สมัครเรียนคอร์สวันอาทิตย์ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Beginner A 1.1 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/l0_Gol3V

Beginner A 1.2 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/pLLCSuQh

Pre – intermediate A 2.1 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/a58V1d36

Pre – intermediate A 2.2 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/28ip9vIE

Intermediate B1.1 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/D8d4DPNR

Intermediate B 1.2 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/5Ez3VvYw

Upper intermediate B 2.1 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/9WoPwC5i

Upper intermediate B 2.2 German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/kJztEx4Z

Advanced C German Language Class (Thaprachan Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/kKiLEgo7

 

สมัครเรียนคอร์สวันธรรมดา ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

Beginner A 1.1 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/CqFc6Tpf

Beginner A 1.2 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/o7ctjcTb

 Pre – intermediate A 2.1 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/7cV3vaZJ

 Pre – intermediate A 2.2 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/U1DqeiR7

 Intermediate B1.1 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/Hp6E9Uc_

 Intermediate B 1.2 German Language Class (Rangsit Campus)  คลิก: https://s.surveyplanet.com/MP97c1DO

 Upper intermediate B 2.1 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/edg327Th

 Upper intermediate B 2.2 German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/DwuuTBpd

 Advanced C German Language Class (Rangsit Campus) คลิก: https://s.surveyplanet.com/HeblONGs

 


 

German Language Classes 1/2020

German language classes are now open for application! Courses are provided for Beginner, Intermediate and Advanced levels (Advanced level depending on the number of applicants).

Classes are offered at the Faculty of Law, both at Tha Prachan Campus and Rangsit Campus.

The course fee is 3,500 Baht for 70 hours, taught by German and Thai lectures from the Faculty of Liberal Arts, Thammasat University and many elite universities.

*Not include textbook in course fee

1. Classes level

 (Please note that the number and the level classes offered depend on the sufficient numbers of enrolled students)

– Beginner A1.1 (For applicants who have not studied German before)

– Beginner A1.2

– Pre-intermediate A2.1

– Pre-intermediate A2.2

– Intermediate B1.1

– Intermediate B1.2

– Upper Intermediate B2.1

– Upper Intermediate B2.2

– Advanced C

 

2. Course Study Time and Teaching Venue

– Sunday, 09.00-15.00 hrs., Faculty of Law, Tha Prachan campus

– Weekdays, 17.00-20.00 hrs., Faculty of Law, Rangsit campus (2 days per week)

 

3. How to apply 

 • Completed the online form as following
 • Applicants must pay a course fee of 3,500 THB within 22 January 2020 to the following account

ACCOUNT NUMBER: 038-1-53178-3

ACCOUNT NAME: Asian Governance Foundation (มูลนิธิธรรมาภิบาลแห่งเอเชีย)

BANK NAME: Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

BRANCH: Banglampoo

ADDRESS: 237/9 Phra Sumen Rd, Talat Yot, Phra Nakhon, Bangkok 10200

 

Remark

 • The course fee will not be refunded in any case except CPG cannot open the class due to insufficient enrollment
 • CPG reserves the right to change course schedules as well as postpone or cancel courses in case of insufficient enrollment. Students will be notified prior to the start date and refunded within two weeks of the start date.
 • CPG will not confirm the study time to students via e-mail, except in case of cancelling .
 • Successful applicants take a test to identify their class, level. A1.1 students are exempted from this test.
 • The classes will be conducted in both Thai and English, it depends in each class. 

 

Application Form for Sunday Courses at Tha Prachan 

Beginner A 1.1 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/l0_Gol3V

Beginner A 1.2 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/pLLCSuQh

Pre – intermediate A 2.1 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/a58V1d36

Pre – intermediate A 2.2 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/28ip9vIE

Intermediate B1.1 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/D8d4DPNR

Intermediate B 1.2 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/5Ez3VvYw

Upper intermediate B 2.1 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/9WoPwC5i

Upper intermediate B 2.2 German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/kJztEx4Z

Advanced C German Language Class (Thaprachan Campus) click: https://s.surveyplanet.com/kKiLEgo7

 

Application Form for Weekday Courses at Rangsit Campus 

Beginner A 1.1 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/CqFc6Tpf

Beginner A 1.2 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/o7ctjcTb

 Pre – intermediate A 2.1 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/7cV3vaZJ

 Pre – intermediate A 2.2 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/U1DqeiR7

 Intermediate B1.1 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/Hp6E9Uc_

 Intermediate B 1.2 German Language Class (Rangsit Campus)  click: https://s.surveyplanet.com/MP97c1DO

 Upper intermediate B 2.1 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/edg327Th

 Upper intermediate B 2.2 German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/DwuuTBpd

 Advanced C German Language Class (Rangsit Campus) click: https://s.surveyplanet.com/HeblONGs